Үйл явлын мэдээ
МЭРГЭЖЛИЙН ХӨГЖЛИЙН БҮЛГИЙН САЙН ТУРШЛАГА
2022-2023 оны хичээлийн жилд багш, багшийн туслах нар мэргэжлийн хөгжлийн бүлгээр ажиллалаа. Мэргэжлийн хөгжлийн бүлгээр ажиллах шаардлага тулгарсан. Үүнд:... [ Дэлгэрэнгүй...]