Үйл явдлын мэдээ
2022-2023 болон 2023-2024 оны хичээлийн жилүүдэд хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажлууд
2022-2023 оны хичээлийн жилд бага насны хүүхдийн эрүүл аюулгүй, тоглонгоо хөгжих орчин бүрдүүлэлтийг Дархан-Уул аймгийн төрийн өмчийн цэцэрлэгүүд, Булган аймгийн тэргүүний 2-р цэцэрлэг, Сэлэнгэ аймаг Сайхан сумын нийт 80 гаруй багш нар хүрэлцэн ирж туршлага судалсан.... [ Дэлгэрэнгүй...]