Салбарын статистик
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН
БОЛОВСРОЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ... [ Дэлгэрэнгүй...]