Статистик
/2021-2022/ - ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ
Дархан-Уул аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн статистик мэдээ /2021-2022 оны хичээлийн жил/... [ Дэлгэрэнгүй...]
/2019-2020 оны хичээлийн жил/
Дархан-Уул аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн статистик мэдээ /2019-2020 оны хичээлийн жил/... [ Дэлгэрэнгүй...]