Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗРЫН 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ 2023
... [ Дэлгэрэнгүй...]
2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МЭДЭЭ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
2021 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН МЭДЭЭ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
2021 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН МЭДЭЭ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН МЭДЭЭ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МЭДЭЭ
... [ Дэлгэрэнгүй...]