Ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл
ТӨСЛИЙН НЭГЖИД АЖИЛЛАХ АЛБАН ХААГЧДЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР
Аймгийн хэмжээнд сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн түүхий эд бүтээгдэхүүн чанар аюулгүй байдал, хүнсний хангамжийн асуудал хариуцах чиг үүрэг бүхий төслийн нэгжийг Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн дугаар 01-А/165 захирамжаар Боловсрол, ши... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Салхит багийн 32 дугаар цэцэрлэгийн сул орон тооны зар
Материалыг 2024 оны 03 дугаар сарын 21-ээс 2-ны өдрийг дуустал Хонгор сумын Засаг даргын тамгын газрын Хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн хүлээн авна.... [ Дэлгэрэнгүй...]
СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ЗАХИАЛГА... [ Дэлгэрэнгүй...]
СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ЗАХИАЛГА... [ Дэлгэрэнгүй...]
СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ЗАХИАЛГА... [ Дэлгэрэнгүй...]
СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ЗАХИАЛГА... [ Дэлгэрэнгүй...]
СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ЗАХИАЛГА... [ Дэлгэрэнгүй...]
СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ЗАХИАЛГА... [ Дэлгэрэнгүй...]
СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР... [ Дэлгэрэнгүй...]
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ЗАХИАЛГА
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ЗАХИАЛГА /2023.04.06/... [ Дэлгэрэнгүй...]
 1 2 3 4 5 >