Хууль, тогтоомж, эрх зүйн баримт
Нэр Хавсралт
1 Аргачлал батлах тухай
2 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
3 БСУГ ЁС ЗҮЙН ХОРОО ТАТАХ
4 Бага дунд боловсролын тухай хууль ТАТАХ
5 Дугаар 264 дүгээр тогтоол ТАТАХ
6 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ ТАТАХ
7 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ
8 354 дүгээр тогтоол ТАТАХ
9 Зөрчлийн тухай хууль ТАТАХ
10 Төсвийн тухай хууль ТАТАХ
11 Төрийн албаны тухай хууль ТАТАХ
12 Сургууль, цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм ТАТАХ
13 БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ТАТАХ
14 Боловсролын тухай хууль ТАТАХ
15 Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль ТАТАХ
16 Багшийн ёс зүйн дүрэм ТАТАХ
17 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 258
18 МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ
19 Сургалт мэдээлэл: /Ёс зүйн хороо / Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай
20 Багшийн мэргэжлийн ёс зүй
21 Төрийн албаны зөвлөлийн 2010 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 129 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
22 Хүүхдийн эрх аюулгүй байдлыг хангах тухай ТАТАХ
23 БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ