Бүтэц орон тоо

Боловсрол соёл урлагийн газар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2018 оны 9 дүгээр сарын А-01/325 дугаар захирамжийн дагуу байгууллагын бүтэц орон тоог шинэчлэн баталж 24 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.


Нийтлэгдсэн: 2018-10-09 13:26:15