Бүтэц орон тоо

Боловсрол соёл урлагийн газар, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2023.05.15-ний өдрийн 01-А/129 дугаар захирамжийн дагуу байгууллагын бүтэц орон тоог шинэчлэн баталж 27 ажилтантайгаар үйл ажллагаагаа явуулж байна.


Нийтлэгдсэн: 2019-10-22 17:47:00