Боловсролын сургалтын байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийгдэж байна

"Боловсролын сургалтын байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх" салбарын ерөнхий байцаагчдын 2023 оны 03-00/03 тоот нэгдсэн удирдамжаар ЕБС, СӨББ- уудад хамтарсан төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж байна. Одоогийн байдлаар ЕБС-7, СӨББ-8 нийт 15 сургууль, цэцэрлэг хамрагдаад байна.


Нийтлэгдсэн: 2023-05-01 15:11:48