АПОСТИЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

ҮНДСЭН МАТЕРИАЛ:

  1. Маягтын дагуу өргөдөл бичих
  2. Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэхний хуулбар

Материалыг өдөр бүр хүлээж авна. Нөөц байгаа тохиолдолд ажлын 1-2 хоногт олгоно


Нийтлэгдсэн: 2024-06-04 14:40:01