Хичээлүүд 5 дугаар анги

Дархан-Уул аймгийн ЕБ-ын сургуулийн багш нарын бэлтгэсэн цахим хичээлүүдээс \5-р анги\
5-р анги Англи хэл https://youtu.be/HbX06g33A3E
5-р анги Биеийн тамир https://youtu.be/luMkWw5z9Qc
5-р анги Монгол хэл https://youtu.be/lxr31vr7e7o
5-р анги Хөгжим https://youtu.be/im8x2Yj7E4w


Нийтлэгдсэн: 2020-02-13 11:12:10