Хичээл 7 дугаар анги

Дархан-Уул аймгийн ЕБ-ын сургуулийн багш нарын бэлтгэсэн цахим хичээлүүдээс \7-р анги\
7-р анги Англи хэл https://youtu.be/hQzO1HUQb7E
7-р анги Биеийн тамир https://youtu.be/siwPB0hnhQM
7-р анги Биологи https://youtu.be/Oy4IlzJcSf0
7-р анги Газар зүй https://youtu.be/XOqC96XQXlo
7-р анги Дизайн технологи https://youtu.be/irAfkiwJkQc
7-р анги Дүрслэх урлаг https://youtu.be/X9kataGca_I
7-р анги Математик https://youtu.be/VOBvdBsnOac
7-р анги Монгол хэл https://youtu.be/5NtxAr0x9Q0
7-р анги Мэдээллийн технологи https://youtu.be/CQYZjxIU1FU
7-р анги Нийгэм https://youtu.be/f7cSXQU5uIE
7-р анги Орос хэл https://youtu.be/mq2rMsnGCI4
7-р анги Түүх https://youtu.be/zNxcDOFl-9Q
7-р анги Уран зохиол https://youtu.be/oiUGl4tQW0E
7-р анги Үндэсний бичиг https://youtu.be/xZDQW4LyPao
7-р анги Физик https://youtu.be/IUSCO6cfsDg
7-р анги Хими https://youtu.be/DVXPDlbQLwc
7-р анги Эрүүл мэнд https://youtu.be/0yQgGa6C00Q


Нийтлэгдсэн: 2020-02-13 03:37:20