Хичээл 12 дугаар анги ЭЕШ

Дархан-Уул аймгийн ЕБ-ын сургуулийн багш нарын бэлтгэсэн цахим хичээлүүдээс \12-р анги ЭЕШ\
12-р анги ЭЕШ Хими https://youtu.be/pQ-mbr6s1V0

12-р анги ЭЕШ Англи хэл https://youtu.be/DzLElEyTj8k

12-р анги ЭЕШ Нийгэм https://youtu.be/RrtUUF3XXkg

12-р анги ЭЕШ Нийгэм https://youtu.be/AfLibpoZQUY

 
 
 
 

 


Нийтлэгдсэн: 2020-02-13 07:46:41