Хичээл 12 дугаар анги
 
 

Дархан-Уул аймгийн ЕБ-ын сургуулийн багш нарын бэлтгэсэн цахим хичээлүүдээс \12-р анги\
12-р анги Англи хэл https://youtu.be/ahfC5uVyYuc

12-р анги Биологи https://youtu.be/2_hhFgDDjM4

12-р анги Газар зүй https://youtu.be/kWqTluu5Z4E

12-р анги Дизайн технологи https://youtu.be/OKZDYFAc0mo

12-р анги Математик https://youtu.be/kD7zMef6Wiw

12-р анги Математик https://youtu.be/CkBmOUeN01s

12-р анги Монгол хэл https://youtu.be/csDZsXd9vow

12-р анги Мэдээллийн технологи https://youtu.be/ZdI2qlWNwCs

12-р анги Нийгэм https://youtu.be/zRwMVeWBcmw

12-р анги Нийгэм https://youtu.be/miaGw1oTTxs

12-р анги Орос хэл https://youtu.be/QatLLT1bIp8

12-р анги Дизайн технологи https://youtu.be/sher-gJTiqI

12-р анги Дизайн технологи https://youtu.be/oNijbI5k8Mk

12-р анги Уран зохиол https://youtu.be/0p66HghJ_QI

12-р анги Үндэсний бичиг
https://youtu.be/6uXHE7znOXI

12-р анги Физик https://youtu.be/qXYiFeJUmIo

12-р анги Хими https://youtu.be/lSgtvfetlCA

12-р ангиЭрүүл мэнд https://youtu.be/9vKErfftkXA

 

 


Нийтлэгдсэн: 2020-02-13 08:04:38