СӨБ бэлтгэл бүлэг хичээл

Дархан-Уул аймгийн СӨБ-ын багш нарын бэлтгэсэн цахим хичээлүүдээс \Бэлтгэл бүлэг\
Хэл ярианы хичээл https://youtu.be/GJDNf86Ocrw
Математикийн энгийн төсөөлөл https://youtu.be/fESu2Ci_Wwc
Байгаль нийгмийн орчин https://youtu.be/rQ-o23E3cNg
Хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд https://youtu.be/hv1rtLo2wRI
Хэл ярианы хичээл https://youtu.be/Zx_Vd-5rHrY
Математикийн энгийн төсөөлөл https://youtu.be/gal1zRXVyMc
Байгаль нийгмийн орчин https://youtu.be/L9VAJbGSlGw
Хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд https://youtu.be/r37Q9ET-80g
Хөгжим https://youtu.be/7ZanTCV4kec


Нийтлэгдсэн: 2020-02-13 08:22:06