СӨБ дунд бүлэг хичээл

Дархан-Уул аймгийн СӨБ-ын багш нарын бэлтгэсэн цахим хичээлүүдээс \Дунд бүлэг\
Математикийн энгийн төсөөлөл https://youtu.be/jSrY9RUOfVQ
Хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд https://youtu.be/-eT_sOd5f3E
Хэл ярианы хичээл https://youtu.be/v_-kVKq3ZHE
Хөгжим https://youtu.be/HYD1TntuRi4
Байгаль нийгмийн орчин https://youtu.be/VWsKSQkKppQ
Дүрслэх урлаг https://youtu.be/P7vRZ9flYDc
Дунд бүлэг


Нийтлэгдсэн: 2020-02-13 08:25:15