Хичээл 9 дүгээр анги

Дархан-Уул аймгийн ЕБ-ын сургуулийн багш нарын бэлтгэсэн цахим хичээлүүдээс \9-р анги\
9-р анги Мэдээллийн технологи https://youtu.be/dch4WnV8Ntw
9-р анги Физик https://youtu.be/7fE5cM3Wh6s
9-р анги Англи хэл https://youtu.be/i6c9jO9LAv0
9-р анги Биологи https://youtu.be/uoEfjrSDqBc
9-р анги Математик https://youtu.be/LYYXznZSjjk
9-р анги Математик https://youtu.be/XscgzJmLR94
9-р анги Математик https://youtu.be/rGPmyUm0kTs
9-р анги Монгол хэл https://youtu.be/9o_l75NPBFk
9-р анги Нийгэм https://youtu.be/C1iJu03IHjE
9-р анги Орос хэл https://youtu.be/Wb6ACRy3M5w
9-р анги Орос хэл https://youtu.be/U2_DMeVhPlQ
9-р анги Түүх https://youtu.be/cg0WcW3FPWc
9-р анги Хими https://youtu.be/K_ijR92F9cA
9-р анги Эрүүл мэнд https://youtu.be/tfh7aZFM-gA


Нийтлэгдсэн: 2020-02-13 08:30:00