СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Дархан-Уул аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс БШУГ-ын дараах ажлын байрны сул орон тоог нөхөх зар оруулсан байгаа тул сонирхож байгаа хүмүүс оролцох эрх нь нээлттэй болно. Бүртгэл 2023 оны 2 дугаар сарын 27-28 нд явагдах бөгөөд шалгалт 2023 оны 3 дугаар сарын 6, 10-ны өдрүүдэд болно. Төрийн албаны зөвлөлийн сайтаар зочилж холбогдох мэдээллийг аваарай.
Эх сурвалж: Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөл.

Нийтлэгдсэн: 2023-02-15 10:42:20