ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАР
Тавигдах болзол, шаардлага:

-Төрийн жинхэнэ албан тушаалд хууль тогтоомжийн дагуу томилогдсон байх:

-Зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх:

– Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрлийн адил ангилалд ажилладаг байх:

Бүртгүүлэх хугацаа, баримт бичиг:

Шилжин ажиллах хүсэл сонирхолтой төрийн жинхэнэ албан хаагч нь дараах баримт бичгийг бүрдүүлэн тухайн байгууллагын цахим хаягаар 2023 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 17:30 цагийн хооронд илгээнэ.

  1. Төрийн албан хаагчийн анкет:
  2. Иргэний үнэмлэх:
  3. Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг (хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийг баталгааг орчуулгыг хавсаргах)
  4. Шаардлагатай бол мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг:
  5. Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт:
  6. Эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт:
  7. Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар:
  8. Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлсөн, түр чөлөөлөгдсөн, халагдсан шийдвэр:
  9. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд холбогдох баримт:
  10. Сүүлийн гурван удаагийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээ:

Эх сурвалж: ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

 


Нийтлэгдсэн: 2023-11-06 12:04:03