Танилцуулга
Боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага
28 дугаар зүйл.Боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага... [ Дэлгэрэнгүй...]
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ
  ... [ Дэлгэрэнгүй...]
ХОЛБОО БАРИХ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Мэндчилгээ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Түүхэн товчоо, танилцуулга
Түүхэн товчоо, танилцуулга ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Бүтэц орон тоо
Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын бүтэц нь Монгол улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн "Бүтэц, орон тоо батлах тухай" А/137 дугаар тушаалын 07 дугаар хавсралтаар шинэчлэн батлагдсан. ... [ Дэлгэрэнгүй...]