ЕБС
УЛСЫН ТӨРӨЛЖСӨН ОЛИМПИАД БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ
Дархан-Уул аймгаас улсын төрөлжсөн олимпиадын 2-ын даваанд шалгарсан 51 багш сурагч 12 төрлийн судлагдахуунаар амжилттай оролцлоо.... [ Дэлгэрэнгүй...]
Хичээлүүд 5 дугаар анги
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Хичээл 9 дүгээр анги
... [ Дэлгэрэнгүй...]
СӨБ дунд бүлэг хичээл
... [ Дэлгэрэнгүй...]
СӨБ бэлтгэл бүлэг хичээл
... [ Дэлгэрэнгүй...]
СӨБ хичээл
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Хичээл 11 дүгээр анги
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Хичээл 10 дугаар анги
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Хичээл 12 дугаар анги
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Хичээл 12 дугаар анги ЭЕШ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
 1 2 >