ЕБС
НАСАН ТУРШИЙН СУРАЛЦАХУЙН ТӨВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Тус төв нь Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын 2011 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдрийн 78 дугаар тогтоолоор Боловсрол соёлын газрын дэргэд албан бус боловсролын “Иргэний боловсрол төв” нэртэйгээр анх байгуулагдаж, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2011.12.28-ны өдрийн 591 дүгээр захирамжаар төвийн бүтэц орон тоо, дүрэм батлагдан г... [ Дэлгэрэнгүй...]
НАСАН ТУРШИЙН СУРАЛЦАХУЙН ТӨВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Тус төв нь Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын 2011 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдрийн 78 дугаар тогтоолоор Боловсрол соёлын газрын дэргэд албан бус боловсролын “Иргэний боловсрол төв” нэртэйгээр анх байгуулагдаж, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2011.12.28-ны өдрийн 591 дүгээр захирамжаар төвийн бүтэц орон тоо, дүрэм батлагдан г... [ Дэлгэрэнгүй...]
УЛСЫН ТӨРӨЛЖСӨН ОЛИМПИАД БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ
Дархан-Уул аймгаас улсын төрөлжсөн олимпиадын 2-ын даваанд шалгарсан 51 багш сурагч 12 төрлийн судлагдахуунаар амжилттай оролцлоо.... [ Дэлгэрэнгүй...]
Хичээлүүд 5 дугаар анги
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Хичээл 9 дүгээр анги
... [ Дэлгэрэнгүй...]
СӨБ дунд бүлэг хичээл
... [ Дэлгэрэнгүй...]
СӨБ бэлтгэл бүлэг хичээл
... [ Дэлгэрэнгүй...]
СӨБ хичээл
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Хичээл 11 дүгээр анги
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Хичээл 10 дугаар анги
... [ Дэлгэрэнгүй...]
 1 2 >