Иргэдэд үйлчлэх
АПОСТИЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
БОЛОВСРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ, ҮНЭМЛЭХИЙГ НӨХӨН ОЛГОХ ТУХАЙ
БОЛОВСРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ, ҮНЭМЛЭХИЙГ НӨХӨН ОЛГОХ ТУХАЙ Боловсролын гэрчилгээ, үнэмлэхийг нөхөн олгоход БСШУ-ны сайдын 2008 оны 112-р тушаалыг баримтална.... [ Дэлгэрэнгүй...]
Багшлах эрх, зэрэг олгох тухай
ЕБ-ын багш, багшлах эрх,мэргэжлийн зэрэг олгох,хасах,cургалтын менежерт мэргэжлийн зэрэг,олгох,хасахад үйл ажиллагааг энэ журмаар зохицуулна... [ Дэлгэрэнгүй...]
Багшлах эрх олгох тухай
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 08 сарын 15-ны өдрийн А/305 дугаар тушаалын хавсралт ... [ Дэлгэрэнгүй...]