Дархан Уул аймгийн Дархан сумын 30 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн танилцуулга

Эрхлэгч Х.Отгонтуяа нь 1981 онд төрсөн . 1989-1996 онд БӨ аймгийн Алтанцөгц сумын 8 жилийн дунд сургууль, 1996-1998 онд БӨ аймгийн 2 дугаар 10 жилийн дунд сургуульд суралцаж төгссөн. 1998-2002 он МУБИС-ийн СӨБС-ийг цэцэрлэгийн багш, арга зүйч мэргэжил эзэмшсэн. 2012-2013 онд Дархан дээд сургуульд “Хүүхдийн цэцэрлэрлэгт Ардын аман зохиолыг сургалтын хөтөлбөрт хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа байдалд хийсэн дүн шинжилгээ” сэдвээр “Боловсрол судлал”-ын магистр зэрэг хамгаалсан.

Ажлын түүх: 

  1. 2002-2015 онуудад  Дархан Уул аймгийн Дархан сумын 21, 18, 22  дугаар цэцэрлэгүүдэд  тасралтгүй 13 жил бүлгийн багшаар
  2. 2015-2020 онуудад Дархан Уул аймгийн Дархан сумын 1, 10 дугаар цэцэрлэгүүдэд 5 жил арга зүйчээр 2020 оны 05 дугаар сарын 12-ний өдрөөс Дархан Уул аймгийн Дархан сумын 30 дугаар цэцэрлэгт эрхлэгчээр томилогдон 2022 онд Төрийн албаны тусгай шалгалтад тэнцэн одоог хүртэл ажиллаж ажиллаж байна. Тэргүүлэх зэрэгтэй. Цалингийн шатлал: ТҮБД-5

Онцлог амжилтаас дурдвал:

2003-2010 онуудад 18 дугаар цэцэрлэгт ажиллаж байх хугацаандаа Койка ОУБ-н багш нартай хамтран бие биеээсээ суралцан *Цаасан урлал зохион бүтээх” ном гаргаж аймгийн хэмжээнд 150 гаруй багш туслах багш нарт сургалтыг явуулж номыг түгээн дэлгэрүүлсэн. 2004-2005 он Бардам туулай бүжгийн жүжгийг удирдан аймагтаа 3 дугаар байр БСГ-аас Батламж 2005 он. Аймгийн багш нарын ур чадварын уралдаанд амжилттай оролцсон Батламж 2007 он, 2008 онд боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгт “ Эцэг эхийн оролцоо” сэдэвт илтгэлийг тавьсан. Япон улсад цэцэрлэгийн багш нарын ажиллах арга, туршлага сэдвээр Дархан Уул аймгийн мэргэжил нэгт багш нарт мэдээлэл тайланг танилцуулсан .

2010-2015 онуудад 22 дугаар цэцэрлэгт ажиллаж байх хугацаанд чадварт суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж аймагтаа хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр” Усан самбартай хэрхэн ажиллах “ мэргэжил арга зүйн үзүүлэх ажлыг нийт мэргэжил нэгт багш нарт туршлага түгээсэн.

 


Нийтлэгдсэн: 2024-06-10 12:19:06