Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт
"БОЛОВСРОЛ-2032" ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨР
"Боловсрол-2032" хөтөлбөр нь Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2021 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор батлагдсан.... [ Дэлгэрэнгүй...]
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР... [ Дэлгэрэнгүй...]
"ЧАДВАРЛАГ БАГШ" АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАГДЛАА
... [ Дэлгэрэнгүй...]