Олимпиад

Дархан-Уул аймгийн Физикийн багш нарын Дархан-Талст салбар зөвлөлийн нэрэмжит бүсийн физик, техникийн 18 дугаар олимпиад 2019 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр явагдаж Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ аймгийн ЕБС-иудын 7-12 дугаар ангийн 500 гаруй сурагч, 20 гаруй багш оролцлоо. Олимпиадыг УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөр, Батханжаргалант ХХК ивээн тэтгэж хамтран ажиллав.

 


Нийтлэгдсэн: 2019-12-09 10:12:00