Хичээл 10 дугаар анги

Дархан-Уул аймгийн ЕБ-ын сургуулийн багш нарын бэлтгэсэн цахим хичээлүүдээс \10-р анги\
10-р анги Англи хэл https://youtu.be/ugl3i_fiBpc

10-р анги Биологи https://youtu.be/Lhun4k90vbY

10-р анги Биеийн тамир https://youtu.be/HWIVjAlficA

10-р анги Газар зүй https://youtu.be/686L4usSCDM

10-р анги Математик https://youtu.be/PSSi2_tk0SQ

10-р анги Монгол хэл https://youtu.be/1uMoPSgT04c

10-р анги Нийгэм https://youtu.be/9XrxM4rogS8

10-р анги Түүх https://youtu.be/t06Fao7YJ2s

10-р анги Уран зохиол https://youtu.be/c5D1z783lJ8

10-р анги Үндэсний бичиг https://youtu.be/PQJzZ9DvBLE

10-р анги Физик https://youtu.be/nF-fRbaU7KY

10-р анги Хими https://youtu.be/WhsSHs6_TB4

10-р анги Эрүүл мэнд https://youtu.be/oA_r8tQ_atk

 


Нийтлэгдсэн: 2020-02-13 08:10:43