ДАРХАН-УУЛ АЙМАГТ “ХОСОЛСОН СУРГАЛТЫН АРГА ЗҮЙД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ” СУРГАЛТ, СУДАЛГАА, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭХЭЛЛЭЭ

2021 оны 11 дүгээр сарын 10-12-ны өдрүүдэд БМДИ-ийн Б.Цогбадрах ахлагчтай 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Дархан-Уул аймагт ажиллана. Өнөөдөр Оюуны ирээдүй цогцолбор сургууль, 15 дугаар сургууль болон 8, 10, 28, 29 дүгээр цэцэрлэгүүдэд зөвлөн туслах үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна.


Нийтлэгдсэн: 2021-11-10 17:00:00