БМДИ-ИЙН “ХОСОЛСОН СУРГАЛТЫН АРГА ЗҮЙД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ” СУРГАЛТ 2 ДАХЬ ӨДРӨӨ ҮРГЭЛЖИЖ БАЙНА

Сургалтад танхимаар 26 сургалтын менежер, 72 багш нар хамрагдаж байна


Нийтлэгдсэн: 2021-11-11 13:31:25