ЕБС-УУДЫН БАГШ НАР "DIGITAL CLASSROOM" УХААЛАГ АНГИ АШИГЛАЛТЫН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА
Улсын төсвийн 1,7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Дархан-Уул аймгийн Ерөнхий боловсролын 17 сургуульд 19 "DIGITAL CLASSROOM" буюу ухаалаг ангийг /2023.9.1/ хүлээлгэн өгсөн билээ.
"DIGITAL CLASSROOM" ухаалаг шийдлийг хэрэглэгчдэд таниулах ашиглалтын цогц сургалтыг Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, Санко Маркетинг Монголиа ХХК хамтран 2023 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдөр ЕБ-ын Од цогцолбор сургуулийн ухаалаг танхимуудад зохион байгууллаа.
Уг сургалтын агуулгад
        <div class=
Нийтлэгдсэн: 2023-09-22 13:02:03