Ил тод байдал
2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МЭДЭЭ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
2021 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА
... [ Дэлгэрэнгүй...]
2021 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН МЭДЭЭ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
/2021-2022/ - ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ
Дархан-Уул аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн статистик мэдээ /2021-2022 оны хичээлийн жил/... [ Дэлгэрэнгүй...]
2021 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН МЭДЭЭ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН МЭДЭЭ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МЭДЭЭ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
2020- ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
... [ Дэлгэрэнгүй...]
/2019-2020 оны хичээлийн жил/
Дархан-Уул аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн статистик мэдээ /2019-2020 оны хичээлийн жил/... [ Дэлгэрэнгүй...]
 1 2 >