Цахим сургалт
зурагт, дэлгэц
донтох... [ Дэлгэрэнгүй...]