Үйл ажиллагаа
Боловсролын сургалтын байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийгдэж байна
"Боловсролын сургалтын байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх" салбарын ерөнхий байцаагчдын 2023 оны 03-00/03 тоот нэгдсэн удирдамжаар ЕБС, СӨББ- уудад хамтарсан төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж байна. Одоогийн байдлаар ЕБС-7, СӨББ-8 нийт 15 сургууль, цэцэрлэг хамрагдаад байна.... [ Дэлгэрэнгүй...]
ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН
БОЛОВСРОЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ... [ Дэлгэрэнгүй...]
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР... [ Дэлгэрэнгүй...]
2021-2022 ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙНТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ,АЖЛЫНГҮЙЦЭТГЭЛ,ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙНТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ... [ Дэлгэрэнгүй...]
"ЧАДВАРЛАГ БАГШ" АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАГДЛАА
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
... [ Дэлгэрэнгүй...]
БСУГ ЁС ЗҮЙН ХОРОО
мэдээ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-444
Дархан-444... [ Дэлгэрэнгүй...]
Бага дунд боловсролын тухай хууль
Бага дунд боловсролын тухай хууль... [ Дэлгэрэнгүй...]
 1 2 3 >